• Gemaakte afspraken kunt u kosteloos annuleren tot minimaal 24 uur voor aanvang. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden volledig in rekening gebracht. Wel verzoeken wij u vriendelijk, indien mogelijk, toch zo tijdig mogelijk af te bellen, zodat de vrijgekomen tijd wellicht nog voor een andere cliënt gebruikt kan worden.
  • Ethiek en goede hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Praktijk In2shape verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op de stille stand te zetten. Hierdoor is er rust voor u en voor ons.
  • Praktijk In2shape is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Praktijk In2shape is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt.
  • Voorafgaand aan een eerste behandeling vindt een uitgebreide intake (vraaggesprek en lichamelijk onderzoek) plaats, tijdens dit gesprek wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw algemene gegevens en uw eventuele medische- en/of sportieve achtergronden die van belang zijn voor het geven van een verantwoorde behandeling.
  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
  • Praktijk In2shape geeft geen erotische massages en zal indien een cliënt dit toch wil, de cliënt verzoeken de praktijk per direct te verlaten.
  • Roken in de wacht- en praktijkruimte is niet toegestaan.