Een therapeutisch traject start met een behandelovereenkomst die u voorafgaand aan de eerste afspraak per email krijgt toegestuurd. Deze mag u doorlezen, en bij akkoord printen en ondertekend meenemen. De eerste afspraak begint met een uitgebreide anamnese (= vraaggesprek + lichamelijk onderzoek) van ongeveer 30 min. De gegevens uit deze anamnese worden vastgelegd in een dossier. Alle gegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim van In2shape.
De volgende onderwerpen maken o.a. deel uit van de intake (NB: onderstaande lijst is niet volledig en dient slechts om een indruk te geven – niet alle gegevens zijn voor elk type behandeling relevant):

Algemeen:
– naam + adres
– mobiel telefoonnummer + emailadres
– geboortedatum
– gegevens zorgverzekeraar

Gezondheid:
– locatie, aard, duur, beloop + achtergrond van de klacht / aandoening
– pijnprovocatie, (bewegings) beperking
– medicijngebruik, andere of eerdere (para)medische behandelaars, relevante medische historie
Stressfactoren:
– werkdruk / privé-omstandigheden
– leefstijl (slaap, voeding, roken / alcohol / drugs)
– fysieke conditie (sport / specifieke beroepen)

Psyche:
– wat zijn uw ideeën omtrent oorzaak + herstel?

In2shape hanteert beroepsgeheim; behandelovereenkomsten en cliëntendossiers zullen niet worden overlegd aan derden (behoudens medische of juridische noodzaak). In2shape is gehouden medische gegevens 20 jaar te bewaren na het laatste (of hernieuwde) contact. U kunt te allen tijde uw eigen dossier inzien, of een geprinte versie daarvan. U heeft het recht uw eigen medische dossier te laten vernietigen, tenzij de rechter dat verbiedt.

Uw mobiele telefoonnummer zal gebruikt worden om onverhoopte planningswijzigingen door te geven. Tevens ontvangt u tot 24 uur voorafgaand aan uw therapeutische behandeling een herinnering per SMS/Whatsapp.

Uw emailadres zal gebruikt worden om de behandelovereenkomst toe te sturen, of om relevante adviezen te communiceren als follow-up na de therapeutische behandeling.