Massage kan niet therapeutisch ingezet worden, want het kan kanker niet genezen. Wel is bewezen dat massage pijndempend en stressverlagend werkt, de nachtrust verbetert, depressieve gevoelens tegengaat en de algehele levenskwaliteit verhoogt. Voor cliënten met kanker, voor wie het leven bestaat uit een reeks stressvolle medische handelingen, is dat goed nieuws. Via massage kunnen zij zich weer even “mens” voelen in plaats van patiënt. Massage bij kanker houdt rekening met het stadium waarin de ziekte zich bevindt, en met de behandelingen die de cliënt ondergaat, en bestaat uit zachte strijkingen, die weldadig en troostend werken. Desgewenst of indien noodzakelijk, wordt daarbij het lichaam ondersteund met diverse kussens, dekens en rollen. Cliënten met kanker kunnen bij mij weer “op verhaal komen”.