Gezondheid is een ideale toestand, waarin alle levensfuncties in balans zijn. In het dagelijks leven is dat geen vanzelfsprekendheid. Door stress, werkdruk, zorgen of verkeerde voeding kan die balans zoek raken, met uiteenlopende klachten tot gevolg. Mijn werk bestaat er uit op zoek te gaan naar de (vaak complexe) oorzaken van die disbalans, en middels lichaamsgerichte werkvormen en adviezen de weg naar een hernieuwde balans weer in te slaan. Natuurgeneeskundige therapie werkt aanvullend op de reguliere gezondheidszorg. Ik ken de grenzen van mijn vak, en verwijs door waar nodig binnen mijn uitgebreide netwerk gekwalificeerde professionals. Ik ben Paramedisch Nauurgeneeskundig Therapeut en mijn behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed (afhankelijk van de samenstelling van uw aanvullend pakket). Daartoe voldoe ik aan alle eisen van de zorgverzekeraars, waaronder Medische Basiskennis op Plato-niveau en wettelijke juridische eisen (WGBO, WKKGZ). De kwaliteit die ik lever wordt gewaarborgd door de NWP (Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals), die elke drie jaar de kwaliteit van mijn dienstverlening controleert. Kijk bij Over Marion om mijn kwalificaties in te zien.

5 Natuurgerichte Principes

Energie

Energie is de vitale levenskracht van ieder mens. Zonder energie is het leven onmogelijk. Energie is de basis van de natuurlijke gezondheid en het zichzelf genezend vermogen. Door een overvloed aan energie (bijvoorbeeld bij ADHD) of wanneer de energiestroom stagneert of zelfs geheel blokkeert, raakt het lichaam uit evenwicht en kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Pijn (noci-sensorische prikkels) of spanning (stress) is het gevolg. Beide signalen waarschuwen ons lichaam voor disbalans en geven de aanzet tot herstel van het oorspronkelijk natuurlijk welzijn.

Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is een groot netwerk van draden (zenuwbanen) en speelt een coördinerende rol bij alle handelingen, zoals het aansturen van spieren, het verwerken van zintuiglijke prikkels en emotionele en cognitieve processen. Het zenuwstelsel wordt verdeeld in het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PZS). Het CZS ligt opgesloten in de schedel en wervelkolom en bestaat uit de hersenen, hersenstam en ruggenmerg. Zenuwbanen van het PZS geleiden impulsen (prikkels) van en naar het CZS en eindigen meestal in de huid, alwaar deze zijn te onderscheiden in huidzones, de zogenaamde reflexzones.

Drainage

Ons lichaam wordt in onze welvaartsmaatschappij overmatig belast met gifstoffen. Zonder dat we ons daar altijd even bewust van zijn, consumeren wij gemiddeld zo’n 2 kilo bestrijdingsmiddelen per jaar. Er is veel energie nodig om deze gifstoffen ook weer af te voeren. Als deze verontreiniging niet door ons lichaam kan worden afgevoerd, heeft dit consequenties voor de dynamiek van ons lichaam. Het is dan ook nodig om ons lichaam regelmatig te reinigen van zowel geestelijke als stoffelijke ballast.

Voeding

Voeding heeft een grote invloed op onze gezondheid. Overgewicht, allergieën, vermoeidheid en talloze andere (al dan niet) vage klachten kunnen worden veroorzaakt door verkeerde voeding. Ook mentale en emotionele processen worden er door beïnvloed. Het goede nieuws is, dat een groot deel van deze klachten ook weer kunnen worden verholpen door te kiezen voor een verantwoord en gezond voedingspatroon.

Psyche

Vanaf onze geboorte hebben we geleerd om ons aan te passen aan de omstandigheden waarin we verkeren. Al deze leerprocessen hebben we opgeslagen in de hersenen. Ben je bijvoorbeeld opgegroeid in een omgeving met veel spanning en heb je weinig liefde ontvangen, dan bestaat de kans, dat je een beschermingssysteem hebt ontwikkeld. Als die beschermingsstrategieën in je volwassenheid niet meer nodig zijn, dan blijf je ze meestal toch hanteren, omdat ze nu eenmaal in je geheugen verankerd zijn. Ze zijn dan een onderdeel geworden van jouw identiteit. Als deze dominante patronen later niet meer nodig blijken te zijn, kun je klachten gaan ontwikkelen. Door je bewust te worden van ziekmakende patronen kun je ook bewust kiezen voor ontwikkelen van ander gedrag die wel passen in je huidige bestaan. Door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van jouw “ZIJN”, kunnen alle "ziekmakende" overlevingsstrategieën, belemmerende overtuigingen en angsten worden losgelaten.